Zhodnocení dosavadního působení hnutí ANO v místní samosprávě

Místní organizace ANO HLINSKO vydává hodnotící zprávu volebního programu hnutí ANO týkající se rozvoje města na období let 2014 až 2018

Vážení členové, sympatizanti hnutí a občané města Hlinska.

Uplynula polovina funkčního období správy, údržby a rozvoje města vedeného koaličními partnery vzešlými z komunálních voleb v roce 2014. Hnutí ANO má v Radě města Hlinska a v 21 členném zastupitelstvu celkem 4 členy, kteří se doposud nikdy nevěnovali komunální politice.

Smlouva o povolební spolupráci podepsaná dne 17.10.2014 sice deklaruje prosazování a naplňování předvolebních programů všech koaličních partnerů, bohužel ale musíme konstatovat, že naši partneři nevěnují programovým bodům hnutí ANO takovou pozornost (někdy se to jeví i jako úmysl) jako bodům programu ČSSD a Sdružení pro Hlinsko. Příkladem bychom mohli uvést výstavbu chodníku v Poličské ulici, kdy po roce a půl vyjednávání bylo teprve v červenci 2016 zahájeno stavební řízení. Všechny termíny k podání žádosti o přidělení dotace, ale mezi tím uplynuly.

Je pravda, že radní za hnutí ANO také nehlasovali pro všechny návrhy koaličních partnerů, ale vždy z důvodu chybějící nebo nedostatečné administrativní a právní přípravy, bez které nebylo možné kvalifikovaně rozhodnout.

V současné chvíli se sice nacházíme již v polovině volebního období, ale protože se volební body všech koaličních partnerů v mnoha případech shodují, lze konstatovat, že i přes některé problémy je volební program Politického hnutí ANO splněn zhruba na 40%. 

Pro přehlednost plnění volebních cílů Hnutí ANO přikládáme níže uvedenou tabulku:

  Splněno Nesplněno
1. Město podporující vznik pracovních míst    
I přes pozitivní vývoj ekonomiky ČR a vývoj nezaměstnanosti Hnutí Ano ve spolupráci s podnikatelskými subjekty připravuje projekt na podporu vzniku nových pracovních míst v chráněné dílně a v potravinářském průmyslu v Hlinsko ano  
2. Otevřené vedení města    
- transparentní účet města   ne
- zveřejňování všech fází veřejných zakázek   ne
Pouze částečně    
Radní za ANO nemají plné informace, občané ohledně probíhajících zakázek žádné    
- vypovězení nevýhodných smluv  ano  
- moderní způsob komunikace, sběrné boxy, internet   ne
- rozšíření úředních dnů   ne
- reorganizace městské policie ano  
Otázkou zůstává její funkčnost (pouze nedělní provoz a změna směn)    
- radary - město a obce ano  
3. Školství    
- kvalita stravy ve školních jídelnách ano  
Zřízena příspěvková organizace pod vedením města Školní jídelna Hlinsko    
- kultura stolování žáků   ne
Zatím neprověřeno, nová organizace    
- střední školství   ne
Chybí státní koncepce rozvoje, budeme iniciovat změny prostřednictvím poslanců za ANO    
4. Zdravotnictví    
S ohledem na chybějící státní koncepci navyšování počtu lékařů a absolventů lékařských fakult nelze kromě místních pobídek pro lékaře zajistit náhradu za lékaře v důchodovém věku    
- podpora rychlé záchranné služby, která je v gesci kraje ano  
5. Doprava    
- zlepšení parkovacích stání a rozšíření parkovišť ano  
- opravy silnic ŘSD  ano  
- kontroly výstavby chodníků, reklamace   ne
Opravy buď zpožděné nebo dosud neprovedené, podněty předány Odboru investic a městského majetku, kontroly provádí pouze radní za Hnutí ANO    
- zpomalovací semafor   ne
Nerealizováno, nahrazeno stacionárními radary    
- opravy příjezdových komunikací do Hlinska provedeny dle plánu ŘSD ano  
6. Sport    
- nová pravidla rozdělování finančních prostředků   ne
Je zahrnuto do plánu jednání Rady města    
- rozšíření areálu Olšinky   ne
Pouze vytvořeno nové hřiště pro tenis    
- cyklo, ski a turistické trasy v okolí Hlinska   ne
Zadáno Odboru investic a majetku města k výkupu pozemků, řízení se zpožďuje dosud bez výsledku    
- venkovní bazén   ne
Zatím vedení města zvažuje dvě varianty: biotop. bazén nebo retenční nádrž Rataje    
7. Životní prostředí    
- kontrola účelnosti nákladů v TS Hlinsko   ne
- motivace občanů k třídění odpadů   ne
- zvýšení počtu hnědých kontejnerů ano  
Nedostatečně často vyvážené    
- stížnosti, podněty občanů na odpadové hospodářství   ne
- kvalita pitné vody   ne

Výhled do druhé poloviny volebního období

Místní organizace Politického hnutí ANO 2011 bude prostřednictvím svých zastupitelů důrazně prosazovat i plnění bodů programu prozatím uvedených v tabulce ve sloupci Nesplněno, bude dbát na řešení situace v Odboru investic a městského majetku zejména na organizaci práce, kvalitu zakázek, rychlost a úplnost vyřizování reklamací.

Velkou pozornost budeme věnovat řádnému provádění úklidu města a údržby travnatých ploch, které není vždy podle našich představ.

Budeme i nadále sledovat získávání dotací a jejich čerpání.

Nejdůležitější podmínkou pro bezproblémové a úspěšné řízení města je pro hnutí ANO komunikace mezi radou, starostou a místostarostou. Jsme znepokojení zejména zadržováním některých informací před Radou města Hlinska, sdílením částečně zkreslených informací nebo obcházením rady hlasováním v zastupitelstvu jako např. v případě schválení nákupu pozemku od firmy Megatech.

Vážení občané. Prosíme, zúčastněte se voleb do krajských zastupitelstev a svými hlasy nám dodejte další morální podporu ke splnění co nejvíce bodů volebního programu Politického hnutí ANO 2011. Děkujeme vám.

Místní organizace Politického hnutí ANO 2011
Hlinsko

25. 9. 2016