Zástupci Hlinska jednali s Ing. Martinem Kolovratníkem ohledně návrhu zákona o autoškolách

V pátek 4. prosince 2015 se uskutečnila schůzka poslance za hnutí ANO 2011 Ing. Martina Kolovratníka s vedoucím odboru dopravy a zkušebním komisařem panem M. Brychnáčem a za autoškoly panem P. Šlemrem, T. Doležánem. Schůzku zprostředkoval předseda Oblastní organizace ANO pan M. Akerman. Důvodem ke schůzce v tomto složení byla informace z ministerstva dopravy o návrhu zákona o autoškolách.

Podle tohoto návrhu by mělo vzniknout postupně zhruba 45 zkušebních míst, která by měla být umístěna v okresních a krajských městech.

V praxi by to znamenalo, že v Hlinsku by už nebylo možné složit zkoušku pro získání řidičského průkazu. Žáci z Hlinska a okolí (Kameničky, Svratouch, Krouna, Herálec...), by museli závěrečnou zkoušku absolvovat v Chrudimi, v horším případě až v Pardubicích, protože ani Chrudim nemá jisté, že v ní bude zřízeno zkušební místo.

Ročně by se to jen v Hlinsku týkalo více jak 500 žadatelů o řidičský průkaz. Problém je také v tom, že Autoškoly z Hlinska by musely na závěrečné zkoušky převážet výcviková vozidla až do zkušebních míst. V případě řidičského oprávnění na traktor to je nereálné a problém by byl i s nákladními auty.

Tím by výuka těchto skupin v Hlinsku pravděpodobně skončila i přesto, že v poslední době zájem o ně dokonce stoupá.

Pan poslanec Kolovratník uznal, že toto je v rozporu s volebním programem Hnutí ANO 2011 a že nebude podporovat vznik zkušebních center.

11. 12. 2015