Vyjádření k článku "Reakce na článek od MO ANO" v Hlineckých novinách č. 8

V Hlineckých novinách č. 8 se za bývalé vedení města Hlinska paní PhDr. Magda Křivanová vyjadřuje k článku zveřejněném v Hlineckých novinách č. 7 ke klubu POHODA a POHODA COOL.

Mimo jiné uvádí, že v tomto článku je uvedeno mnoho polopravd a dezinformací a že Hnutí ANO nemá morální právo (protože si práci s dětmi nevyzkoušelo) někoho kritizovat.

Členové MO Hnutí ANO si velice váží práce všech, kteří s dětmi a mládeží pracují a pro ilustraci uvádíme, že zatímco v jiných obdobných zařízeních pro práci s dětmi působili vedoucí a ostatní pracovníci buď úplně zadarmo a nebo za symbolickou odměnu, v klubech POHODA a POHODA COOL byla těmto pracovníkům vyplácena odměna ve výší 150 Kč / 1 hodinu hrubého, což odpovídá průměrnému platu učitele.

Podotýkáme, že v článku MO ANO nebyl kritizován mgr. Hrabčuk, jak uvádí PhDr. Křivanová, ale byla pouze zveřejněna čísla a fakta k hospodaření města ve vztahu ke klubu POHODA a POHODA COOL. Ne tedy, jak uvádí PhDr. Křivanová, že čísla uváděná plynou z nevědomosti autora, jsou tato čísla veřejně dostupná a dají se lehce ověřit na webových stránkách Ministerstva vnitra a Pardubického kraje, odkud byly pro daný článek čerpány.

Zásadně se Hnutí ANO staví proti tvrzení PhDr. Křivanové, že se Hnutí ANO podílelo na nuceném odchodu mgr. Hrabčuka. Odchod pana Hrabčuka byl současným vedením města řešen v souvislosti s jeho pracovní činností.

Dále PhDr. Křivanová uvádí tabulku jako podklad pro své tvrzení o čemž Hnutí ANO nepochybuje, neboť předpokládá, že údaje zveřejněné v tabulce byly takto zpracovány pro povinnou statistiku a zároveň publikovány ve veřejně dostupném přehledu návštěvnosti zařízení POHODA a POHODA COOL.

MO ANO v Hlinsku takto děkuje paní PhDr. Křivanové za zveřejněnou tabulku návštěvnosti, neboť tato  při jiném pohledu na čísla uváděná v tabulce v rozporu s tvrzením o polopravdách a dezinformacích potvrzuje čísla uváděná v článku MO ANO ke klubu POHODA a POHODA COOL o správném hospodaření města. Opět nekritizujeme pana Hrabčuka, ani další osoby podílející se na práci s mládeží, pouze uvádíme čísla k hospodaření města Hlinska.

Zde přebíráme tabulku z Hlineckých novin č. 8 doplněnou o sloupec průměrný počet návštěv na den:

RokPočet návštěv Klub POHODAPočet návštěv Klub POHODA COOL
9-12/2010 1774 návštěv, průměr 14,778 denně 0
2011 3608 návštěv, průměr 9,88 denně 0
2012 2366 návštěv, průměr 6,48 denně 11-12/2012 332 návštěv, průměr 5,44 denně
2013 2213 návštěv, průměr 6,06 denně 1599 návštěv, průměr 4,38 denně
1-5/2014 873 návštěv, průměr 5,78 399 návštěv, průměr 2,64 denně
Celkem 10834 návštěv, průměr 7,91 denně 2330 návštěv, průměr. 1,13

 

Ze shora uvedené převzaté tabulky vyplývá nejen to, že počet návštěv v klubech POHODA a POHODA COOL neustále od r. 2010 klesal, což by mělo být podkladem pro bývalé vedení města k přehodnocení smluv s kluby POHODA a POHODA COOL, ale také i to, že jsou evidovány "NÁVŠTĚVY" nikoliv počty dětí a za předpokladu, že dítě mohlo zařízení navštívit i několikrát za den, by tato čísla byla ještě více zavádějící.

Vážení čtenáři, omlouváme se za reakci na článek PhDr. Křivanové tímto způsobem, ale možnost opět reagovat v Hlineckých novinách již byla v minulosti vysvětlena na stránkách Hnutí ANO.

Určitě si sami uděláte svůj názor a nikdo z Hnutí ANO vás nebude nabádat, jaký vlastně ten váš názor má ve skutečnosti být, tak jak se děje na stránkách Hlineckého bidetu.

Místní organizace Hnutí ANO 2011 Hlinsko

7. 8. 2015