Všestranná rodina

V neděli 12. června 2016 proběhla v okolí hlineckého bazénu aktivita pro rodiny s názvem „Všestranná rodina“.

Byl to již její druhý ročník a díky podpoře našich přátel, členů a sympatizantů MO ANO Hlinsko, se povedlo uspořádat pěkné rodinné odpoledne.

Tohoto odpoledne se jako soutěžící zúčastnilo 112 účastníků rozdělených do 34 soutěžních týmů. Celá akce byla vlastně soubor soutěží, které měly za cíl ukázat rodinným týmům, co všechno by je mohlo potkat na prázdninových cestách.

Děti se setkaly s hasiči, záchranáři, ale řešily také, jak se třídí odpad. Největším překvapením však bylo přistání vrtulníku ze společnosti LOM Praha. Ten se ihned stal středem všeho a spousta rodičů si odnesla fotky dětí za kniplem tohoto stroje.

Na závěr bych rád poděkoval všem lidem, kteří se účastnili této akce jako dobrovolníci. Bez lidí, kteří dobrovolně věnují svůj čas na tvorbu takových programů, by bylo naše město mnohem chudší.

Děkuji.

Fotografie z akce naleznete zde.

27. 6. 2016