Pavel Telička navštívil Domov pro matky s dětmi v Hamrech

Dne 3.9.2015 navštívil Pardubický kraj europoslanec za Hnutí ANO 2011 Pavel Telička. Při této příležitosti mimo jiné navštívil i Domov pro matky s dětmi v Hamrech, kde se seznámil s provozem a činností zařízení a přislíbil tomuto zařízení zajištění podpory.

S paní ředitelkou byl projednán návrh na využití objektu po zemřelém panu Domáčkovi k rozšíření o další objekt Domova pro matky s dětmi.

Jelikož ostravské vedení Domova pro matky s dětmi projevilo souhlasné stanovisko k rozšíření, byl za Hnutí ANO v Hlinsku pověřen pan Miloš Akerman k jednání s paní Domáčkovou a k přípravě nového projektu.

Z návštěvy pana Teličky přinášíme několik fotografií.

3. 9. 2015