Otevřený dopis Politického hnutí ANO 2011 k zajištění údržby města Hlinska, úklidu sněhu, běžné údržby chodníků, silnic a prostorů kolem popelnic a kontejnerů

Vážený pane starosto,

Místní organizace Politického hnutí ANO 2011 se na svém zasedání konaném dne 5.1.2017 mimo jiné zabývala i úklidem a údržbou veřejných prostranství v našem městě.

Naši členové se shodli na tom, že z důvodu nedostatečné práce pracovníků Úřadu města Hlinska zajišťujících úklid  a nedostatečnou kontrolní činností vedoucích pracovníků došlo k tomu, že se nepořádek kolem popelnic na sídlišti veřejně probírá na internetu. Konkrétně na sociálních sítích Facebooku. Členové poukazují na špatnou činnost (v období Vánoc i nečinnost) organizací, které smluvně zajišťují odvoz odpadků, úklid sněhu, údržbu a úklid chodníků a to nejen v zimním období.

Protože se hnutí ANO podílí prostřednictví svých zastupitelů a radních na vedení města, snáší se kritika i na naši hlavu, i když nemáme přímý podíl na řízení běžných činností úřadu. Málokdo totiž přesně rozumí kompetencím zvolených orgánů místní samosprávy, takže se jen těžko můžeme bránit výtkám, že za "naší vlády" tyto věci fungují hůř než dříve.

Z tohoto jednání MO ANO 2011 vzešly následné připomínky:

Pane starosto,

jelikož ze zákona máte ve své pravomoci řídit a kontrolovat činnost MěÚ, žádáme Vás tímto o zjednání nápravy v činnosti MěÚ na úseku úklidu a údržby města.

Žádáme, abyste v zákonné lhůtě naši MO písemně informoval o přijatých konkrétních opatřeních k odstranění vytýkaných nedostatků. 

V Hlinsku dne 10. ledna 2017

Místní organizace Politického hnutí ANO 2011
zastoupená předsedou JUDr. Evou Křupkovou

12. 1. 2017