Jde o správné hospodaření s majetkem města Hlinska - Scolarest?

Dne 25.6. 2010 uzavřelo město Hlinsko se společností Scolarest - zařízení školního stravování spol. s r. o. nyní Eurest, smlouvu o zajištění stravování pro školní jídelny.

Dne  1 .7.  2010 pak město Hlinsko s tímto subjektem uzavřelo nájemní smlouvu na dobu od 15.8. 2010 do 31.8. 2016.

Nájem byl sjednán mezi smluvními stranami ve výši 330 tisíc Kč plus DPH ročně, přičemž při převýšení odebraných jídel nad 66 000 kusů měsíčně náleží městu 5,- Kč za každého strávníka.

Smlouva již neobsahovala údaj, jakým způsobem a kdo bude kontrolovat počet odebraných jídel. Zajímavé je i číslo 66 000 jídel. Hlinecké školy včetně gymnázia mají dohromady cca 1500 žáků a studentů, k tomu zhruba 130 učitelů a školských pracovníků, to je celkem cca 36.000 jídel měsíčně (pro kalkulaci pronájmu bylo počítáno 47.000 jídel  měsíčně, i když nevíme, jak se k tomuto číslu došlo) za předpokladu, že všichni budou chodit na obědy do školní jídelny, což určitě neplatí.

Je nutno zdůraznit, že město Hlinsko po celou dobu nájemní smlouvy hradí spotřebované energie při výrobě jídel tedy:

RokPříjmyVýdajeZ toho energie a vodaVýsledek hospodaření
2010 září - prosinec 200 243,26 663 650,09 376.476,33 -463 406,83
2011 562 081,24 1 404 158,78 1.073 320,57 -842 077,54
2012 652 750,89 1 722 597,36 1 384 777,65 -1 069 846,47
2013 639 762,00 1 476 860,81 1 084 322,41 -837 098,81
2014 1 903 584,80 1 803 134,16 1 463 694,10 +100 450,64

* údaje jsou uvedeny v Kč

Z toho vyplývá, že již podpisem smlouvy město Hlinsko společnosti Scolarest v podstatě sdělilo: „Vyrobte si cca 30.000 jídel měsíčně pro vlastní potřebu na prodej, my vám na to zaplatíme veškeré energie a vodu“.

Je určitě zajímavé, že za cizí strávníky dle smlouvy -  výdej jídel nad 66 000 kusů měsíčně - zaplatila společnost Eurest poprvé v roce 2014 částku za rok 2013 ve výši 385 149,05 Kč a za rok 2014 částku 872 670,50 Kč, tedy z toho vyplývá, že poprvé v roce 2014, tedy krátce před volbami, se město dostává do plusové položky a vydělalo 100 450,64 Kč.

Pro porovnání uvádíme náklady na elektřinu, plyn a vodu vynaložené městem Hlinsko před pronájmem školní jídelny Scolarestu:

RokNáklady na energie a vodu
2007 590 344
2008 724 181
2009 502 557
2010 leden - srpen 503 051

* údaje jsou uvedeny v Kč

Zdůrazňujeme, že nájem, který společnost Scolarest městu platí je za pronájem školní jídelny a jednotlivých výdejen. Z používání vnitřního zařízení v majetku města, to je vybavení kuchyně, elektrický sporák, softwary, vybavení výdejny v celkové částce cca. 6 220 000 Kč dle příloh, který bude jistě při ukončení nájmu opotřeben, případně odepsán a bude nutné zvažovat nákup nového vybavení jídelny, platí Scolarest částku kolem 42 000 Kč ročně.

Uzavření nájemní smlouvy se Scolarestem bylo zdůvodňováno nezbytnou investicí do kuchyně ve výši cca 50 000 000 Kč vyvolanou změnou hygienických předpisů v oblasti přípravy jídel – zejména přípravna brambor, zeleniny, zpracování masa a vajec. O tom, že tato investice je násobně nadhodnocená asi nemusíme polemizovat, navíc šel tento problém částečně řešit jiným způsobem nákupu surovin a nezbytné investice snížit. O tom svědčí i to, že Scolarestu stačila investice ve výši 2 500 000 Kč a to ještě ne vše do oněch výše uvedených technologií.

A to se zabýváme pouze ekonomickou stránkou věci, kvalitu připravovaných jídel necháváme stranou. Řada žáků, studentů a následně i rodičů a hlineckých dětských lékařů s ní má svoje, často ne příliš dobré, zkušenosti.

Posuďte sami, zda se jednalo o správné hospodaření s finančními prostředky a majetkem města Hlinska.

Místní organizace Hnutí ANO 2011 Hlinsko

23. 7. 2015