D35 je o krok blíž k realizaci - získala souhlasné stanovisko od životního prostředí!

Jedním z důležitých milníků na cestě k nové dálnici D35 bylo vydání takzvaného „souhlasného stanoviska k vlivu na životní prostředí“. Jedná se o naprosto zásadní dokument, který vydává Ministerstvo životního prostředí a který je zároveň jednou z posledních podmínek k získání stavebního povolení. Tento souhlas ministerstvo stavbě D35 udělilo v pátek 10.2.2017. Bez nadsázky tak lze říci, že zahájení stavby už skoro nic nebrání.

Situaci kolem přípravy stavby dlouhodobě osobně řeší pardubický poslanec Martin Kolovratník (ANO), který tuto zprávu přivítal: „První dva úseky D35 (z Opatovic k Vysokému Mýtu) vedou přes téměř 1400 soukromých pozemků. Poté, co sněmovna na můj návrh v roce 2015 upravila výkupní cenu na osminásobek té odhadní, zbývá dořešit několik jednotlivců. Máme hotové územní povolení, startuje archeologický průzkum i tendr na dodavatele. Jediné, co chybělo, byl souhlas MŽP s vlivem na životní prostředí. Jsem rád, že kolega Richard Brabec dodržel svůj slib a jeho úřad stavbě naší klíčové dálnice dal zelenou. Nyní jde ŘSD žádat o stavební povolení a věřím, že bude úspěšné v krátké době. Dobrou zprávou je také skutečnost, že stavba zatíží životní prostředí co nejméně. MŽP jasně stanovilo 14 závazných podmínek, které budou chránit přírodu i veřejné zdraví nejen v průběhu stavby, ale i nadále po jejím dokončení“.

A jaký je tedy „jízdní řád“ stavby klíčové dálnice D35? Nejblíže k zahájení stavby jsou první dva úseky (Opatovice – Časy a Časy – Ostrov). První měří přes 12,6 km, druhý má délku 14,7 km. U obou úseků je uzavřeno přes 98% smluv s majiteli pozemků, zároveň úspěšně probíhá 14 vyvlastňovacích řízení. ŘSD aktuálně v obou úsecích intenzivně připravuje žádost o stavební povolení a zároveň už rozkresluje detailní dokumentaci pro provádění stavby. Archeologický průzkum na obou úsecích odstartuje letos v březnu (bude trvat zhruba rok). Zároveň je v běhu soutěž na dodavatele stavby. Probíhá dvoukolově, od konce listopadu 2016 ŘSD vyhodnocuje kvalifikaci uchazečů. Předpokládaný termín zahájení stavby je stanoven na záři 2017 a nic by ho zatím nemělo ohrozit!

Zbývající trasa D35 po Pardubickém kraji je rozdělena na šest dalších úseků. Všechny již mají kladně vypořádané stanovisko EIA a ŘSD na nich aktuálně žádá o územní povolení na úrovni jednotlivých obcí. Rychlost přípravy tak v tuto chvíli závisí právě na jednotlivých místních samosprávách a jejich ochotě ke spolupráci se státním investorem.

Vliv staveb na životní prostředí, kterému se odborně říká EIA, byl dlouhodobě zanedbávaným sporem mezi ČR a EU. „V tomto případě šlo evidentně o liknavost a nečinnost předchozích vlád“ vysvětluje dopravní expert Hnutí ANO, poslanec Martin Kolovratník a pro lepší pochopení dodává: „Na uvedení české legislativy v oblasti EIA do souladu s evropským právem čekala Evropská komise přes 10 let. Poté, co se to naší vládě v roce 2015 povedlo, jsme museli u všech staveb se zastaralým posudkem provést nové posouzení. Devět strategických projektů v ČR dostalo výjimku na tzv. zrychlený proces – a právě D35 sem patří.“

 

Ing. Martin Kolovratník
Poslanec Hnutí ANO za Pardubický kraj
Místopředseda Hospodářského výboru PSP ČR

16. 2. 2017